De fleste sommerfuglearter lever som voksen i 2 – 4 uger, hvis de ikke kommer uheldigt af dage forinden. Nogle af de mindste arter lever kun i få dage, mens sommerfugle der overvintrer, lever længst. Overvintrende arter er Citronsommerfugl, Dagpåfugleøje, Nældens Takvinge og Det hvide C, hvor årets sidste generation overvintrer i dvaletilstand i hule træer, mellem grene og i udhuse. I sommerfuglens krop dannes en slags frostvæske (glykol), så den kan klare selv hård frost om vinteren.