De fleste sommerfuglearter lever som voksen i 2 – 4 uger, hvis de ikke kommer uheldigt af dage forinden. Nogle af de mindste arter lever kun i få dage, mens sommerfugle der overvintrer, lever længst. Det er arterne Citronsommerfugl, Dagpåfugleøje, Nældens Takvinge, Det hvide C og Sørgekåbe. Hos dem overvintrer årets sidste generation i dvaletilstand i hule træer, mellem grene og i udhuse. I sommerfuglens krop dannes en slags frostvæske (glykol), så den kan klare selv hård frost om vinteren.