Sommerfugle er en populær orden af insekter (Lepidoptera), som består af dagsommerfugle og natsommerfugle. Næst efter billerne er sommerfuglene den dyregruppe med flest registrerede arter - cirka 175.000 på verdensplan og heraf ca. 18.000 dagsommerfuglearter. Hovedparten er således natsommerfugle, som omfatter de sommerfugle, som vi til daglig kender som natsværmere og møl.

Man regner med, at der har eksisteret sommerfugle på Jorden i ca. 150 millioner år. Dagsommerfuglene er dog noget yngre. De opstod sandsynligvis for ca. 75 millioner år siden. Den ældste forstening af en dagsommerfugl er endnu yngre – "kun" ca. 50 millioner år gammel. Og den er dansk – fundet i moleret i Limfjorden.

I Danmark har vi 72 arter dagsommerfugle, der er hjemmehørende her. Derudover er der nogle arter, som besøger os regelmæssigt på træk og andre, som dukker op ved særlige vejrforhold. Generelt er vor bestand af sommerfugle på retur. På grund af samfundsudviklingen er der i de seneste 75 år forsvundet 12 arter og enkelte nye er kommet til eller genindvandret. Flere arter findes nu kun i meget afgrænsede områder i landet, hvorfor bestanden er meget sårbar.

Natsommerfuglene i Danmark består af ca. 2.500 arter. De største heraf - kaldet storsommerfugle - omfatter grupperne Ugler, Målere og Spindere - i alt ca. 1.000 arter. Resten - kaldet småsommerfugle - omfatter viklere og diverse mølarter.

I det efterfølgende beskrives sommerfuglens udviklingsstadier, anatomi og andre spændende forhold - mest med udgangspunkt i dagsommerfuglene. Klik på billedet eller på overskriften til teksten, så vises billedet - og andre supplerende billeder - i et galleri. Alle billeder i galleriet kan ses i stort format ved et klik på billedet. Tekst til lille eller stort billede i galleriet popper op, når markøren hviler på billedet.

no images were found