Cybosia mesomella – Pragtuglefamilien. Vingefang 25-33 mm. Flyver overvejende om dagen fra juni til august i en generation. Er almindelig og ses i mange slags åbne bevoksninger, f.eks. eng, heder og mose. Kan ofte ses på diget siddende i lyngen, hvor den hviler sig. Har 4 sorte pletter, hvoraf de 3 er synlige i hvilestilling. Larven lever af mos og lav på og omkring Lyngen og overvintrer som puppe i kokon på jorden.