Velkommen til min hjemmeside.

Formålet er at vise de sommerfugle, som jeg gennem årene har mødt og fotograferet omkring Bøtø på Falster, hvor vi har sommerhus. Det er af den grund ikke en komplet oversigt over de sommerfugle, der findes i området – derfor navnet ”My Butterflies”.

På min vej har jeg også mødt andre smådyr, som jeg har fotograferet som en slags bifangst.

For hver art er der et præsentations-billede og en kort vejledning i artens levested og i hvilke måneder, man kan møde den. Der skelnes mellem dag- og natsommerfugle, men der er i alle tilfælde tale om sommerfugle, man kan møde om dagen.

I menuen kan du også finde information om Bøtø-området samt en række gode råd med hensyn til fotografering af sommerfugle og andre insekter.

Sluttelig en stor tak til web-udvikler Martin René Andersen, som med dygtig hånd har stået for den tekniske del af hjemmesiden.

God fornøjelse med sommerfuglekiggeriet.

Svend Carstensen

Udvalgte billeder