Guldsmede er en insektgruppe med i alt 53 danske arter omfattende ægte guldsmede og vandnymfer. Deres livscyklus består af tre faser: æg, larve (kaldet nymfe) og voksen. Æg lægges på vandplanter eller direkte i ferskvand. Medmindre de overvintrer, klækkes æggene i løbet af to til fire uger. Varigheden af nymfestadiet varierer fra art til art og er afhængig af temperatur og fødemængde. Og udviklingen til voksent insekt sker gennem 10-15 hudskifter.