Netvinger er en insektgruppe med 56 danske arter- især repræsenteret ved familierne Guldøjer og Myreløver. Navnet netvinger hentyder til vingernes ribber, der oftest danner et tæt netværk. Vingerne består af to par ret ens vinger, som i hvile holdes tagstillet, dvs. at de ligger på højkant hen over bagkroppen. Netvingernes livscyklus består af fire faser: æg, larve, puppe og voksen. Larverne er rovdyr, som lever på land eller i ferskvand.