Årevingede er en af største insektgrupper med ca. 5.000 danske arter omfattende bl.a. bier, hvepse og myrer. Vingerne har et kompliceret mønster af årer - heraf gruppens navn. Deres livscyklus består ligesom for sommerfugle af fire faser: æg, larve, puppe og voksen. Hunnerne har en læggebrod, som bruges ved placering af æggene. Hos de mest avancerede former, bier, humlebier og gedehamse, er den omdannet til en stikkebrod, der anvendes til forsvar