Græshopper er en insektgruppe med i alt 38 danske arter omfattende egentlige græshopper, fårekyllinger og jordkrebs. De grupperes efter antennernes længe i langhornede og korthornede græshopper. Græshoppers livscyklus består af tre faser: æg, nymfe (ung) og voksen. Overvintringen sker i ægstadiet, og nymferne kommer frem i maj/ juni og gennemgår et antal (artsbestemte) stadier, før de bliver voksne. De voksne dør i slutningen af året