Næbmundede er en insektgruppe med ca. 550 danske arter omfattende tæger, cikader og bladlus. Deres munddele er nærmest en snabel, der bruges som en kanyle, hvorigennem der opsuger saft fra værtsplante eller byttedyr. Tægers livscyklus består af tre faser: æg, nymfe (ung) og voksen. Nymfen gennemgår normalt 5 hudskifter/stadier, før de bliver voksne. De fleste tæger har vinger, men flyver sjældent.