Vanessa atalanta – Takvingefamilien. Kaldes også Rød Admiral. Vingefang 52-62 mm. Flyver fra maj-oktober. Ankommer som træksommerfugl fra Sydeuropa i maj-juni. Ses i sommermånederne på blomsterne på diget og i plantagen, hvor hunnen lægger æg i skovlysninger på Nælde. Danske efterkommere flyver fra sommer til sent på efteråret, hvor hovedparten trækker sydpå. De blivende søger især til tætte Vedbend/Efeu og kan overleve ved meget milde vintre.