Polyommatus icarus – Blåfuglefamilien - Vingefang 25-33 mm. Almindelig i hele landet og flyver i 2 til 3 generationer fra først i maj til sidst i september. Ses især på ugødede, åbne og blomsterrige områder. Hyppig gæst på diget og i sommerhusområdet. Flyver sikkert og hurtigt i lav højde og søger til mange forskellige blomster. Lever i kolonier - dog kan hannerne strejfe lidt. Larven lever på planter i ærtefamilien - herunder kløverarter - og overvintrer på foderplanten nær jorden.