Plebejus argus – Blåfuglefamilien. Vingefang 20-31 mm. Områdets mindste blåfugl. Flyver på diget i én lang generation fra midt juni til august. Mod sæsonens slutning ses for det meste kun slidte hanner. Holder til på Lyng, men søger nektar på digets mange blomster. Hannen er territorial og kredser meget om samme område. Overvintrer som æg på Lyng. Arten er generelt i tilbagegang, og diget er dens eneste levested på Falster.