Anthocharis cardamines – Hvidvingefamilien. Vingefang 37-47 mm. Flyver fra sidst i april til sidst i juni i én generation. Almindelig - og ses især i områder med Korsblomster, som er larvens foderplanter. Dvs. skovbryn og fugtige enge, men også på tørre overdrev og i villakvarterer. Hanner ses mest strejfende rundt i plantagen og i sommerhus-området i hastig, hoppende flugt, hvor de afpatruljerer terrænet for hunner. Larven lever især på engkarse og løgkarse og overvintrer som puppe.