Boloria selene – Takvingefamilien. Vingefang 33-44 mm. Flyver fra sidst i maj til sidst i august i 2 generationer - talrigst i første. Ses bl.a. på enge og i skovlysninger. Arten er i stærk tilbagegang, men findes endnu flere steder på Lolland og Falster. Ses i pænt antal på diget flyvende roligt og svævede rundt og indimellem hvilende i vegetationen med udbredte vinger. Søger nektar på mange forskellige blomster. Larven lever på Violarter og overvintrer som halvvoksen mellem vissent løv.