Aglais io – Takvingefamilien. Vingefang 52-65 mm. En af Danmarks flotteste sommerfugle. Flyver fra marts-oktober. Overvintrer som voksen sommerfugl i hule træer, kældre og udhuse. Kommer frem i marts måned og danner grundlag for en ny generation, som flyver fra sidst i juni til oktober, for herefter at overvintre. Den er en hyppig gæst på diget, hvor den især søger til Blåhat. I plantagen ses den på Tidsel og Hjortetrøst. Æg lægges på Nælde.