Polygonia c-album – Takvingefamilien. Vingefang 44-50 mm. Flyver fra marts-september. Overvintrer som voksen i hule træer eller mellem grene og tæt løv og kommer frem i marts måned. Danner grundlag for en ny generation, som flyver fra sidst i juni til september, for herefter at overvintre. Kendes på de ekstremt takkede vinger og det hvide C på undersiden. Søger i hurtig flugt til mange forskellige blomster og ses såvel på diget som i plantagen. Æg lægges på Nælde og Elm.