Maniola jurtina – Takvingefamilien. Vingefang 36-52 mm. Danmarks almindeligste dagsommerfugl. Flyver fra juni-september i én lang generation. Flyver i højt græs og ses derfor i stort antal på diget. Ses også i lysninger i plantagen, hvor den flyver til Tidsel og Brombær. Flugten er langsom og hoppende i lav højde, men den kan også tage sig nogle større udflugter, især hvis den forstyrres. Æg lægges på forskellige græsser, og den overvintrer som larve.