Pieris napi – Hvidvingefamilien. Vingefang 37-48 mm. Navnet skyldes bagvingeundersidens karakteristiske grønne årer omkring de hvide ribber. Flyver fra april til oktober i 2 generationer. Arten er almindelig og kan opleves så godt som alle steder. Ses dog mest i plantagen og i sommerhusområdet, hvor den i rolig flugt søger til alle slags blomster for nektar. Larvens foderplanter er forskellige korsblomster, f.eks. løgkarse og engkarse. Overvintrer som puppe på vægge, sten, grene o.l.