Limenitis camilla – Takvingefamilien. Vingefang 48-60 mm. Flyver i plantagen fra slutningen af juni til først i august i én generation. Holder til i skov med bevoksning af Alm. gedeblad (Kaprifolium) og Brombær. Har en meget elegant, nærmest svævende flugt i et par meters højde til og fra Brombær, hvor den søger nektar. Æg lægges på Almindelig gedeblad, hvor den overvintrer som larve. Arten betragtes som relativ sjælden for landet og er mest udbredt på Lolland, Falster og Møn.