Lycaena phlaens – Blåfuglefamilien. Vingefang 25-30 mm. Flyver i 3 generationer og ses fra maj og helt til oktober både på diget og i plantagen. Soler sig tit på den bare jord eller lavt i bevoksningen. Hannen er meget territorial og jagter alle andre sommerfugle, der kommer for tæt på dens revir. Afslutter sommerfugle-sæsonen på diget på de sent blomstrende Rejnfan og Alm. sankthansurt. Æg lægges typisk på Rødknæ og Almindelig syre. Overvintrer som larve