Pieris rapae – Hvidvingefamilien. Vingefang 39-52 mm. Flyver fra først i april til først i oktober i 2-3 generationer. Meget almindelig i åbent terræn og ses ofte i stort antal på diget. Flyver i lav højde og søger nektar på mange forskellige blomster - og soler sig indimellem. Er også en hyppig gæst på sommerhus-havernes prydbuske. Æggene lægges i haver på forskellige arter af kål, i naturen mest på planter af korsblomst-familien. Overvintrer som puppe på vægge, sten, grene o.l.