Speyeria aglaja – Takvingefamilien. Vingefang 45-60 mm. Flyver fra starten af juni til midt i august i én generation. Ses i plantagens lysninger og tilgrænsende brakjorde samt på diget. Flugten er flot og svævende. Er ikke kræsen m.h.t. blomstervalg, men synes at foretrække Tidsel. Æg lægges på Alm. stedmoderblomst og forskellige violarter. Overvintrer som larve. Arten er sjælden og i tilbagegang, men bestanden på stedet synes stabil.