Aricia agestis – Blåfuglefamilien. Vingefang 20-28 mm. Flyver i 2 generationer fra maj – august. I varme somre kan en 3. generation forekomme. Kendes bedst på den chokoladebrune overside. Er meget strejfende, og foretrækker arealer, hvor larvens foderplanter Storkenæb og Hejrenæb findes i rig mængde. På diget ses der i mindre omfang nogle strejfende individer, som søger nektar på mange forskellige blomster. Larven overvintrer og forpupper sig til foråret.