Hipparchia semele – Takvingefamilien. Vingefang 42-56 mm. Flyver fra juni-september i én generation. Almindelig på tørre og sandede steder ved kyster. Ses på diget især i Lyngen, hvor den sidder og hviler med lukkede og kamuflerende vinger. Ses oftest, når den bliver skræmt op, og flygter uroligt og hurtigt væk i lav højde. Er mest medgørlig, når den søger til nektar på Lyng og andre af digets og sommerhusenes blomster. Larven overvintrer på flere forskellige græsarter.