Celastrina argiolus – Blåfuglefamilen. Vingefang 24-33 mm. Flyver i 2 generationer fra april-september og ses i plantagen og i sommerhusområdet. I sensommeren søger den af og til hen til Rejnfan og Lyng på diget. Kan være svær at komme tæt på, da flugten er meget strejfende og tit foregår på højde med trækronerne. Under flugt får den et lysblåligt skær p.g.a. den lyseblå overside. Æg lægges på Tørst, Vrietorn, Vedbend eller Kristtjørn. Arten overvintrer som puppe ved jorden.