Pararge aegeria – Takvingefamilien. Vingefang 35-44 mm. Flyver fra maj til oktober i 2-3 generationer. Meget almindelig i skovlysninger, hvor hannerne ivrigt forsvarer deres territorier. Andre hanner jages væk, og der gøres kur til hunner, der strejfer omkring mellem territorierne. Ses i plantagen og på stier i sommerhusområdet, og den er en hyppig gæst i brombærbuskene, når bærrene modnes. Overvintrer i græsset som puppe eller som halvvoksen larve.