Lycaena tityrus – Blåfuglefamilien. Vingefang 25-31 mm . Flyver i 2-3 generationer afhængig af vejrforhold. Ses især på diget fra maj til september. Hannen etablerer territoriepladser, som ivrigt forsvares. Hunnen er mere strejfende i søgning efter egnede æglægningssteder. Æg lægges på Almindelig syre og Rødknæ . Arten er sjælden i Danmark – findes kun på og omkring digeområdet på Falster. Ses i stigende grad i plantagen efter Bøtøskovens etablering.. Overvintrer som larve.