Heteropterus morpheus – Bredpandefamilien. Vingefang 28-36 mm. En sjælden sommerfugl, som ikke er set fast i Danmark i lang tid. En stabil bestand har nu etableret sig i plantagen , og måske også andre steder på Sydhavsøerne. Flyver fra sidst i juni til sidst i juli i én generation. Ses i fugtige lysninger med højt græs og forekomst af planten Blåtop. Flugten er hoppende og relativ kort. Søger især nektar på Tidsel. Larven lever på forskellige græsser og overvintrer halvvoksen i et bladhylster af græs.