Ochlodes sylvanus – Bredpandefamilien. Vingefang 26-34 mm. Flyver fra sidst i maj til først i august i én generation. Meget almindelig på blomsterrige steder f.eks. græsarealer og skovlysninger. Søger nektar på mange blomster på diget og i plantagen, hvor især Tidsel er dens favorit. Flyver hurtigt og ses ofte sole sig med halvt udslåede vinger på planter og blade af buske og træer, hvorfra hannerne ivrigt forsvarer deres territorium. Overvintrer som halvvoksen larve i et rør af græsblade.