Pieris brassicae – Hvidvingefamilien. Vingefang 50-65 mm. Flyver fra sidst i april til først i oktober i 3 generationer. Meget almindelig på åben land og i haver, men svinger i antal fra år til år. Ses for det meste på diget og i skovlysninger, hvor den søger til mange forskellige blomster. Er også en hyppig gæst i sommerhus-havernes sommerfuglebuske. Larven lever i haver mest på kål. I naturen er foderplanterne forskellige arter sennep-planter. Overvintrer som puppe på vægge, sten, grene o.l.