Issoria lathonia – Takvingefamilien. Vingefang 35-48 mm. Flyver fra sidst i april til sidst i september i 3 generationer. Strejfer meget omkring, men ses typiske på blomsterrig, ugødet, let jord med Stedmoderblomst og andre violarter, som er larvens foderplanter. En af årets første store sommerfugle på diget, hvor den ses solbade på jorden med udbredte vinger. Søger nektar på mange forskellige blomster på diget og omegn. Larven overvintrer mellem visne plantedele.