Thymelicus lineola – Bredpandefamilien. Vingefang 22-27 mm. Flyver fra sidst i juni til sidst i august i én generation. Meget almindelig på blomsterrige græsarealer og ses især på diget. Søger nektar på mange af digets blomster. Flyver hurtigt, men hviler ofte i lav vegetation, hvorfra hanner ivrigt forsvarer deres territorium. Overvintrer som spæd larve i et bladhylster af græs.