Vanessa cardui - Takvingefamilien. Vingefang 50-60 mm. Verdens mest udbredte sommerfugl. Ankommer fra Nordafrika i maj-juni. Antallet svinger meget fra år til år. Danske efterkommere flyver fra sidst i juli til først i oktober, hvorefter de drager sydpå til Nordafrikas varme. Eventuelt blivende vil dø af kulde. Ses mest på digets forskellige blomster og mindre i plantagen, hvor den søger til Tidsel og Hjortetrøst. Æg lægges på mange forskellige planter, men især Tidsel og Nælde.