Speyeria aglaja – Takvingefamilien. Vingefang 45-60 mm. Flyver fra midt i juni til midt i august i én generation og ses i plantagens lysninger og på diget. Ses mindre i plantagen nu efter dens omlægning ifm. naturprojektet. Flugten er flot og svævende. Er ikke kræsen m.h.t. blomstervalg, men synes at foretrække Tidsel. Æg lægges på Alm. stedmoderblomst og forskellige violarter. Overvintrer som larve. Arten er sjælden og i tilbagegang, men bestanden på stedet synes stabil.