Nogle sommerfugle foretager træk over lange afstande. Vi har fast hvert år træk af Tidselsommerfugl fra Nordafrika/Mellemøsten og af Admiral fra Sydeuropa. Af natsommerfugle har vi lignende træk af Gammaugle og Duehale fra de samme områder. Rejser, der kan tage fra få dage op til to uger afhængig af vinden. Træksommerfuglene yngler her og dør, men de danske efterkommere kan ikke tåle vor vinter og drager om efteråret sydpå til hjemlandene. Eventuelt blivende sommerfugle dør af kulde.