Ja, men den har ikke ører, som vi har. Den har ører på kroppen i form af membraner, som svarer til vor trommehinde. Hvor på kroppen, afhænger af arten. De fleste arter dagsommerfugle har membraner placeret ved roden af forvingerne (svarende til vore armhuler). Dagsommerfugle hører bedst de lave frekvenser for at kunne opfange lyde fra deres fjender, dvs. smådyr og fugle. Natsommerfugle hører bedst de meget høje frekvenser, som benyttes af bl.a. jagende Flagermus.