Vejret har stor indflydelse på sommerfuglenes mulighed for overlevelse og formering. Det ideelle vejr er stabile, høje temperaturer med en passende blanding af sol og regn. Tørke skader planterne, som larverne lever af, hvilket medfører sult og øget risiko for parasitangreb. Kulde og for megen regn gør det svært for de voksne at finde partnere og lægge æg. Og larverne får svampesygdomme, samtidig med at de risikerer at blive byttedyr for f.eks. fugle, hvis appetit er større, når vejret er dårligt.