Vore dyr og planter er generelt i tilbagegang - det gælder også vore sommerfugle. Først og fremmest pga. mangel på egnede levesteder. Efter mange års debat lykkedes det endeligt i 2021 at få fredet de mest udsatte arter. I Miljøministeriets bekendtgørelse præciseres det, at det nu er forbudt at indsamle, opbevare og handle med i alt 35 arter. Heraf har 14 arter desværre ikke ynglet i Danmark i nyere tid. De resterende 21 ynglende arter er nævnt her: Danske Dagsommerfugle