Nogle få sommerfugle - bl.a. Admiral og Tidselsommerfugl - trækker sidst på efteråret sydpå til varmere himmelstrøg. Men langt de fleste overvintrer som larve i jordhøjde tæt på deres foderplante. Resten overvintrer som puppe eller æg, og ganske få som voksen. I alle tilfælde - dvs. uanset stadie - går sommerfuglen i en dvalelignende tilstand (diapause). Samtidig dannes der en slags frostvæske i kroppen (glycerol), så den kan modstå temperaturer på et godt stykke under frysepunktet.