Hemaris fuciformis – Aftensværmerfamilien. Vingefang 38-48 mm. Ligner en humlebi (deraf navnet) men flyver som en kolibri. Flyver fra maj til juli i én generation i enge, haver, parker og andre steder med masser af sollys og en rig blomsterflora, helst med Gedeblad og Syren. Er en hyppig gæst i sommerhushavernes Syrenbuske, men kan også søge til vilde planter, som f.eks. Mælkebøtte og Slangehoved. Larven, der lever på Gedeblad og Snerre, overvintrer som puppe i jorden.