Her er billeder af følgende natsommerfugle: Birkeskovmåler, Øje-græsugle, Tvebånd-dagugle, Sortrandet måler, Bedeugle, Agatugle, Brombær-guldugle, Mosebunkeugle, Fyrre-skovmåler, Perlemors-halvmøl, Olethreutes arcuella, Egevikler, Askegrå lavspinder, Bredvinget nældevikler, Choreutis pariana, Hvidt fjermøl, Løvskovslanghornsmøl, Ærteugle (larve) og Brun bjørnespinder (larve)