Autographa gamma – Uglefamilien. Har gammategn på forvingerne. Vingefang 32-43 mm. Farven varierer fra grå til brun. Ankommer trækkende i maj fra Sydeuropa og Nordafrika. Antal svinger meget fra år til år. Flyver til oktober i 2-3 generationer. Ses alle steder, hvor der er nektar, eller hvor larvens foderplanter forekommer, bl.a. Nælde og Brombær. Aktiv dag og nat - på diget, i plantagen og i sommerhus-området. Flyver lavt og jages nemt op. Overlever normalt ikke vor vinter.