Euthrix potatori – Lasiocampidae-familien. Vingefang 45-65 mm. Stor og almindelig natsommerfugl - varierer I farve fra lys gul til mørk brun. Flyver om natten fra ultimo juni til medio august i skov og åbne landskaber med græsvækst. Kan ses rastende om dagen, især i sommerhus-området - tiltrukket af aftenens lys fra husene. Larven, som er flot med kraftige farver, lever af græs og overvintrer som larve. Den ses ofte om foråret i plantagen siddende på Tagrør.