Epirrhoe alternata – Målerfamilien. Vingefang 23-25 mm. Lille natsommerfugl, som flyver både dag og nat i to generationer fra april til september. Arten er almindelig på åbent land, grøftekanter og skovbryn, og ses på diget, hvor den søger nektar, og nemt jages op. Ses i mindre omfang i plantagens krat. Larven lever i juni-juli og igen fra august til oktober på Snerre. Larven overvintrer som puppe.