Tyria jacobaeae – Pragtuglefamilien. Vingefang 32-49 mm. Flyver både dag og nat fra sidst i april til juni på åbne steder, hvor værtsplanten Eng-brandbæger vokser. Søger om dagen i solskin nektar på forskellige blomster og hviler sig lavt i bevoksningen. Arten er en sjælden gæst i området, men en mindre bestand er tidligere set på et stykke brakjord grænsende op til plantagen, som nu er opdyrket. Larven med de flotte tiger-agtige tværstriber lever i juli-september og overvintrer som puppe.