Cabera pusaria – Målerfamilien. Vingefang 28-33 mm. Det latinske navn betyder ”Lille pige”. Skinnende hvide vinger nogle gange med et pink skær. Er almindelig og flyver i to generationer fra maj til september. Flyver både dag og nat, og lever især i skovbryn og krat. Ses først og fremmest i plantagen, hvor den flyver usikkert og med hoppende bevægelse gennem vegetationen – og helst i skygge. Larven lever fra juni til september på Birk, Pil og El, og overvintrer som puppe.