Siona lineata – Målerfamilien. Vingefang 34-42 mm. Almindelig og flyver fra maj til juli. Holder til på åbne, solrige områder med lav vegetation, f.eks. enge, overdrev og grøftekanter. Er hovedsagelig aften- eller nataktive, men jages let op af højt græs om dagen, flyver et stykke og sætter sig på ny. Kan ses på diget og i plantagens randområder, med lav vegetation. Larven lever overvintrende fra juli til maj på forskellige lave planter, bl.a. Vejbred, Mælkebøtte, Mark-bynke og Røllike.