Adscita statices – Køllesværmerfamilien. Vingefang 20-26 mm. Kaldes også Metalvinge. Flyver fra slutningen af maj til august i én generation. Lever på overdrev, heder, brakmarker, enge og i skovlysninger. Almindelig i Jylland, men spredt i resten af landet. Ses kun på Falster på digeområdet, hvor den ivrigt - og helst i solskin - søger nektar på Blåhat. Larven, som overvintrer, lever på Rødknæ og andre Syreplanter.